Děkujeme

  • Rádi bychom vyjádřili poděkování Základní Umělecké Škole v Prachaticích a především jejímu řediteli p. Rychtaříkovi, kteří nám ochotně poskytují zázemí, bez kterého bychom mohli existovat jen stěží.

  • A dále prachatické stavební společnosti SABBIA s. r. o., která se též významnou měrou podílí na existenci naší kapely.

  • Velký dík patří též Miloši Kohoutovi, který za symbolickou odměnu zvučí náš orchestr.

  • Rovněž děkujeme Dádě Frnochové za návrh našeho oblečení a skvěle vyrobené kravaty.

  • Poděkování posíláme také Jiřímu Tvrdkovi a Tomáši Pilátovi za grafický design těchto stránek.